Преглед на файлове

remove capistrano/faster_assets from Capfile (#2737)

tags/v1.4rc1
esetomo преди 3 години
committed by Eugen Rochko
родител
ревизия
24a5d13d60
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. +0
    -1
      Capfile

+ 0
- 1
Capfile Целия файл

@@ -9,7 +9,6 @@ require 'capistrano/rbenv'
require 'capistrano/bundler'
require 'capistrano/yarn'
require 'capistrano/rails/assets'
require 'capistrano/faster_assets'
require 'capistrano/rails/migrations'

Dir.glob('lib/capistrano/tasks/*.rake').each { |r| import r }

Зареждане…
Отказ
Запис