i18n: Update Polish translation (#8901)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
This commit is contained in:
Marcin Mikołajczak 2018-10-06 13:42:36 +02:00 committed by Yamagishi Kazutoshi
parent 84f82ee2fe
commit 2fb692ea45
4 changed files with 1409 additions and 2 deletions

View file

@ -308,6 +308,10 @@
},
{
"descriptors": [
{
"defaultMessage": "Read more",
"id": "status.read_more"
},
{
"defaultMessage": "Show more",
"id": "status.show_more"
@ -397,6 +401,14 @@
"defaultMessage": "Block",
"id": "confirmations.block.confirm"
},
{
"defaultMessage": "Reply",
"id": "confirmations.reply.confirm"
},
{
"defaultMessage": "Replying now will overwrite the message you are currently composing. Are you sure you want to proceed?",
"id": "confirmations.reply.message"
},
{
"defaultMessage": "Are you sure you want to block {name}?",
"id": "confirmations.block.message"
@ -1767,6 +1779,14 @@
"defaultMessage": "Detailed conversation view",
"id": "status.detailed_status"
},
{
"defaultMessage": "Reply",
"id": "confirmations.reply.confirm"
},
{
"defaultMessage": "Replying now will overwrite the message you are currently composing. Are you sure you want to proceed?",
"id": "confirmations.reply.message"
},
{
"defaultMessage": "Are you sure you want to block {name}?",
"id": "confirmations.block.message"
@ -2117,6 +2137,10 @@
"defaultMessage": "Sensitive content",
"id": "status.sensitive_warning"
},
{
"defaultMessage": "Media hidden",
"id": "status.media_hidden"
},
{
"defaultMessage": "Click to view",
"id": "status.sensitive_toggle"
@ -2124,4 +2148,4 @@
],
"path": "app/javascript/mastodon/features/video/index.json"
}
]
]

View file

@ -15,7 +15,7 @@
"account.follows.empty": "Ten użytkownik nie śledzi jeszcze nikogo.",
"account.follows_you": "Śledzi Cię",
"account.hide_reblogs": "Ukryj podbicia od @{name}",
"account.link_verified_on": "Ownership of this link was checked on {date}",
"account.link_verified_on": "Własność tego odnośnika została potwierdzona {date}",
"account.media": "Zawartość multimedialna",
"account.mention": "Wspomnij o @{name}",
"account.moved_to": "{name} przeniósł(-osła) się do:",
@ -91,6 +91,8 @@
"confirmations.mute.message": "Czy na pewno chcesz wyciszyć {name}?",
"confirmations.redraft.confirm": "Usuń i przeredaguj",
"confirmations.redraft.message": "Czy na pewno chcesz usunąć i przeredagować ten wpis? Polubienia i podbicia zostaną utracone, a odpowiedzi do oryginalnego wpisu zostaną osierocone.",
"confirmations.reply.confirm": "Odpowiedz",
"confirmations.reply.message": "W ten sposób utracisz wpis który obecnie tworzysz. Czy na pewno chcesz to zrobić?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Przestań śledzić",
"confirmations.unfollow.message": "Czy na pewno zamierzasz przestać śledzić {name}?",
"embed.instructions": "Osadź ten wpis na swojej stronie wklejając poniższy kod.",
@ -294,6 +296,7 @@
"status.open": "Rozszerz ten wpis",
"status.pin": "Przypnij do profilu",
"status.pinned": "Przypięty wpis",
"status.read_more": "Czytaj dalej",
"status.reblog": "Podbij",
"status.reblog_private": "Podbij dla odbiorców oryginalnego wpisu",
"status.reblogged_by": "{name} podbił(a)",

View file

@ -54,6 +54,7 @@ pl:
other: Śledzących
following: Śledzonych
joined: Dołączył(a) %{date}
link_verified_on: Własność tego odnośnika została sprawdzona %{date}
media: Zawartość multimedialna
moved_html: "%{name} korzysta teraz z konta %{new_profile_link}:"
network_hidden: Ta informacja nie jest dostępna
@ -128,6 +129,7 @@ pl:
moderation_notes: Notatki moderacyjne
most_recent_activity: Najnowsza aktywność
most_recent_ip: Ostatnie IP
no_limits_imposed: Nie nałożono ograniczeń
not_subscribed: Nie zasubskrybowano
order:
alphabetic: Alfabetycznie
@ -163,8 +165,10 @@ pl:
report: zgłoszeń
targeted_reports: Zgłoszenia dotyczące tego użytkownika
silence: Wycisz
silenced: Wyciszono
statuses: Wpisy
subscribe: Subskrybuj
suspended: Zawieszono
title: Konta
unconfirmed_email: Niepotwierdzony adres e-mail
undo_silenced: Cofnij wyciszenie
@ -309,8 +313,13 @@ pl:
title: Zaproszenia
relays:
add_new: Dodaj nowy
delete: Usuń
description_html: "<strong>Przekaźnik federacji</strong> jest pośredniczącym serwerem wymieniającym duże ilości publicznych wpisów pomiędzy serwerami które subskrybują je i publikują na nich. <strong>Pomaga to małym i średnim instancją poznawać nową zawartość z Fediwersum</strong>, co w innym przypadku wymagałoby od użytkowników ręcznego śledzenia osób z innych serwerów."
disable: Wyłącz
disabled: Wyłączony
enable: Włącz
enable_hint: Jeżeli włączone, Twój serwer zasubskrybuje wszystkie publiczne wpisy z tego przekaźnika i zacznie wysyłać tam publiczne wpisy z tego serwera.
enabled: Włączony
inbox_url: Adres przekaźnika
pending: Oczekiwanie na przyjęcie przez przekaźnik
save_and_enable: Zapisz i aktywuj
@ -929,8 +938,12 @@ pl:
tips: Wskazówki
title: Witaj na pokładzie, %{name}!
users:
follow_limit_reached: Nie możesz śledzić więcej niż %{limit} osób
invalid_email: Adres e-mail jest niepoprawny
invalid_otp_token: Kod uwierzytelniający jest niepoprawny
otp_lost_help_html: Jeżeli utracisz dostęp do obu, możesz skontaktować się z %{email}
seamless_external_login: Zalogowano z użyciem zewnętrznej usługi, więc ustawienia hasła i adresu e-mail nie są dostępne.
signed_in_as: 'Zalogowany jako:'
verification:
explanation_html: 'Możesz <strong>zweryfikować siebie jako właściciela stron, do których odnośniki znajdują się w metadanych</strong>. Aby to zrobić, strona musi zawierać odnośnik do Twojego profilu na Mastodonie. Odnośnik <strong>musi</strong> zawierać atrybut <code>rel="me"</code>. Jego zawartość nie ma znaczenia. Przykład:'
verification: Weryfikacja

1367
yarn.lock

File diff suppressed because it is too large Load diff