chinwagsocial/Gemfile
renovate[bot] e3fd071973
Update dependency rspec-sidekiq to v4 (#26627)
Co-authored-by: renovate[bot] <29139614+renovate[bot]@users.noreply.github.com>
2023-08-24 09:03:40 +02:00

207 lines
5.5 KiB
Ruby

# frozen_string_literal: true
source 'https://rubygems.org'
ruby '>= 3.0.0'
gem 'puma', '~> 6.3'
gem 'rails', '~> 7.0'
gem 'sprockets', '~> 3.7.2'
gem 'thor', '~> 1.2'
gem 'rack', '~> 2.2.7'
gem 'haml-rails', '~>2.0'
gem 'pg', '~> 1.5'
gem 'pghero'
gem 'dotenv-rails', '~> 2.8'
gem 'aws-sdk-s3', '~> 1.123', require: false
gem 'fog-core', '<= 2.4.0'
gem 'fog-openstack', '~> 0.3', require: false
gem 'kt-paperclip', '~> 7.2'
gem 'md-paperclip-azure', '~> 2.2', require: false
gem 'blurhash', '~> 0.1'
gem 'active_model_serializers', '~> 0.10'
gem 'addressable', '~> 2.8'
gem 'bootsnap', '~> 1.16.0', require: false
gem 'browser'
gem 'charlock_holmes', '~> 0.7.7'
gem 'chewy', '~> 7.3'
gem 'devise', '~> 4.9'
gem 'devise-two-factor', '~> 4.1'
group :pam_authentication, optional: true do
gem 'devise_pam_authenticatable2', '~> 9.2'
end
gem 'net-ldap', '~> 0.18'
# TODO: Point back at released omniauth-cas gem when PR merged
# https://github.com/dlindahl/omniauth-cas/pull/68
gem 'omniauth-cas', github: 'stanhu/omniauth-cas', ref: '4211e6d05941b4a981f9a36b49ec166cecd0e271'
gem 'omniauth-saml', '~> 2.0'
gem 'omniauth_openid_connect', '~> 0.6.1'
gem 'omniauth', '~> 2.0'
gem 'omniauth-rails_csrf_protection', '~> 1.0'
gem 'color_diff', '~> 0.1'
gem 'discard', '~> 1.2'
gem 'doorkeeper', '~> 5.6'
gem 'ed25519', '~> 1.3'
gem 'fast_blank', '~> 1.0'
gem 'fastimage'
gem 'hiredis', '~> 0.6'
gem 'redis-namespace', '~> 1.10'
gem 'htmlentities', '~> 4.3'
gem 'http', '~> 5.1'
gem 'http_accept_language', '~> 2.1'
gem 'httplog', '~> 1.6.2'
gem 'idn-ruby', require: 'idn'
gem 'kaminari', '~> 1.2'
gem 'link_header', '~> 0.0'
gem 'mime-types', '~> 3.5.0', require: 'mime/types/columnar'
gem 'nokogiri', '~> 1.15'
gem 'nsa', github: 'jhawthorn/nsa', ref: 'e020fcc3a54d993ab45b7194d89ab720296c111b'
gem 'oj', '~> 3.14'
gem 'ox', '~> 2.14'
gem 'parslet'
gem 'posix-spawn'
gem 'public_suffix', '~> 5.0'
gem 'pundit', '~> 2.3'
gem 'premailer-rails'
gem 'rack-attack', '~> 6.6'
gem 'rack-cors', '~> 2.0', require: 'rack/cors'
gem 'rails-i18n', '~> 7.0'
gem 'rails-settings-cached', '~> 0.6', git: 'https://github.com/mastodon/rails-settings-cached.git', branch: 'v0.6.6-aliases-true'
gem 'redcarpet', '~> 3.6'
gem 'redis', '~> 4.5', require: ['redis', 'redis/connection/hiredis']
gem 'mario-redis-lock', '~> 1.2', require: 'redis_lock'
gem 'rqrcode', '~> 2.2'
gem 'ruby-progressbar', '~> 1.13'
gem 'sanitize', '~> 6.0'
gem 'scenic', '~> 1.7'
gem 'sidekiq', '~> 6.5'
gem 'sidekiq-scheduler', '~> 5.0'
gem 'sidekiq-unique-jobs', '~> 7.1'
gem 'sidekiq-bulk', '~> 0.2.0'
gem 'simple-navigation', '~> 4.4'
gem 'simple_form', '~> 5.2'
gem 'sprockets-rails', '~> 3.4', require: 'sprockets/railtie'
gem 'stoplight', '~> 3.0.1'
gem 'strong_migrations', '~> 0.8'
gem 'tty-prompt', '~> 0.23', require: false
gem 'twitter-text', '~> 3.1.0'
gem 'tzinfo-data', '~> 1.2023'
gem 'webpacker', '~> 5.4'
gem 'webpush', github: 'ClearlyClaire/webpush', ref: 'f14a4d52e201128b1b00245d11b6de80d6cfdcd9'
gem 'webauthn', '~> 3.0'
gem 'json-ld'
gem 'json-ld-preloaded', '~> 3.2'
gem 'rdf-normalize', '~> 0.5'
gem 'private_address_check', '~> 0.5'
group :test do
# Used to split testing into chunks in CI
gem 'rspec_chunked', '~> 0.6'
# RSpec progress bar formatter
gem 'fuubar', '~> 2.5'
# Extra RSpec extenion methods and helpers for sidekiq
gem 'rspec-sidekiq', '~> 4.0'
# Browser integration testing
gem 'capybara', '~> 3.39'
gem 'selenium-webdriver'
# Used to reset the database between system tests
gem 'database_cleaner-active_record'
# Used to mock environment variables
gem 'climate_control', '~> 0.2'
# Generating fake data for specs
gem 'faker', '~> 3.2'
# Generate test objects for specs
gem 'fabrication', '~> 2.30'
# Add back helpers functions removed in Rails 5.1
gem 'rails-controller-testing', '~> 1.0'
# Validate schemas in specs
gem 'json-schema', '~> 4.0'
# Test harness fo rack components
gem 'rack-test', '~> 2.1'
# Coverage formatter for RSpec test if DISABLE_SIMPLECOV is false
gem 'simplecov', '~> 0.22', require: false
# Stub web requests for specs
gem 'webmock', '~> 3.18'
end
group :development do
# Code linting CLI and plugins
gem 'rubocop', require: false
gem 'rubocop-capybara', require: false
gem 'rubocop-performance', require: false
gem 'rubocop-rails', require: false
gem 'rubocop-rspec', require: false
# Annotates modules with schema
gem 'annotate', '~> 3.2'
# Enhanced error message pages for development
gem 'better_errors', '~> 2.9'
gem 'binding_of_caller', '~> 1.0'
# Preview mail in the browser
gem 'letter_opener', '~> 1.8'
gem 'letter_opener_web', '~> 2.0'
# Security analysis CLI tools
gem 'brakeman', '~> 6.0', require: false
gem 'bundler-audit', '~> 0.9', require: false
# Linter CLI for HAML files
gem 'haml_lint', require: false
# Deployment automation
gem 'capistrano', '~> 3.17'
gem 'capistrano-rails', '~> 1.6'
gem 'capistrano-rbenv', '~> 2.2'
gem 'capistrano-yarn', '~> 2.0'
# Validate missing i18n keys
gem 'i18n-tasks', '~> 1.0', require: false
end
group :development, :test do
# Profiling tools
gem 'memory_profiler', require: false
gem 'ruby-prof', require: false
gem 'stackprof', require: false
gem 'test-prof'
# RSpec runner for rails
gem 'rspec-rails', '~> 6.0'
end
group :production do
gem 'lograge', '~> 0.12'
end
gem 'concurrent-ruby', require: false
gem 'connection_pool', require: false
gem 'xorcist', '~> 1.1'
gem 'cocoon', '~> 1.2'
gem 'net-http', '~> 0.3.2'
gem 'rubyzip', '~> 2.3'
gem 'hcaptcha', '~> 7.1'